تاریخچه و معرفی دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  محقق  اردبیلی  در سال ۱۳۵۷ با نام  آموزشکده  کشاورزی  و  با پذیرش ۳۸ نفر دانشجو  در رشته  کشاورزی  عمومی

فعالیت‌های آموزشی  خود  را  آغاز نمود. این مرکز آموزش عالی در سال ۱۳۷۱از دانشگاه تبریز منتزع  و مدتی به صورت مجتمع

آموزش عالی به فعالیت خود ادامه داده و در سال ۱۳۷۲ با تبدیل آن به دانشگاه تحت عنوان دانشگاه محقق اردبیلی موافقت به

عمل آمد. تا سال ۱۳۷۸ در ساختار تشکیلاتی این دانشگاه فقط شانزده  گروه  آموزشی مصوب  وجود داشت.  امروز این دانشگاه

در۲۵۴ رشته  تحصیلی داتشجو پذیرش نموده و بیش ۱۱ هزار نفر دانشجو دارد که در ۱۱ دانشکده مشغول به تحصیل هستند

که از این تعداد رشته  ۵۹  رشته آن در مقطع  دکتری، ۱۲1 رشته آن در مقطع  کارشناسی  ارشد و  بقیه در مقطع  کارشناسی و

کاردانی می‌باشد و این دانشگاه با بهره‌ گیری از تخصص حدود  ۳۲۴ عضو هیئت علمی تمام وقت بیش از پیش در جهت  گسترش

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گام برمی‌دارد.

 

گالری تصاویر دانشگاه محقق اردبیلی